Anmälan / Press

Nu går vi tyvärr mot osäkrare tider igen och inget går att garantera. Men vi hoppas så klart att vi kan annordna en Skördefest på Värmlandsnäs 2022.  

Egen Station?

Bor du ute på 'Näset eller driver en verksamhet här som du tycker skulle passa bra in under Skördefesten på Värmlandsnäs?


Då tycker vi att du ska höra av dig till oss, för att få reda på mer om hur vi jobbar och vad som förväntas av dig. Tillsammans kan vi komma fram till något som passar både dig och oss.


 info@skordefestvnas.se

 076-116 97 26. 

Vill du vara utställare?

Är du intresserad av att ställa ut som utställare och synas under Skördefesthelgen? Gör då så här;


Kontakta projektledare Louise på;


info@skordefestvnas.se. 

076 116 97 26


Så ser vi till att ni får en bra plast under Skördefesthelgen!Vill du vara delaktig?


Annonsera i vårt programblad

Pressmeddelande